Praktijkopleiding

Bij de rijopleiding maken wij gebruik van het boekje rijopleiding in stappen. Bij deze methode hoort een praktijkbegeleidingsboekje. In dit boekje staan in feite alle onderwerpen van de praktijkopleiding helder en rijk geïllustreerd uitgelegd.

Je houdt hierin ook je voorgang bij en weet op elk moment precies waar je ergens in de opleiding zit. Alle onderdelen van het autorijden leer je stap voor stap aan. Van makkelijk naar steeds moeilijker. Pas als je een onderwerp goed beheerst gaan we verder naar het volgende. Voor het aanleren van een onderwerp maken we waar het nodig is gebruik van rustige oefengebieden.

Voorbeeld: het onderwerp “schakelen” zal eerst op een rustige weg aangeleerd worden. We worden dan zo min mogelijk gestoord door ander verkeer en kunnen ons volledig richten op het aanleren van het schakelen. Als het schakelen redelijk gaat, gaan we dit verder in een rustige omgeving in het verkeer in de praktijk brengen, want dat is natuurlijk toch het leukste!

Er wordt les gegeven in een VW Polo.